【图】Titulky++下载
【图】Titulky++
【图】Titulky++

Titulky++

截图 详情 下载 评论

Titulky++ 详情

S laskavým svolením autora @richja prošel addon crossbrowser úpravami pro podporu jak Chromu tak Firefoxu.

Spousta menších a větších úprav na webu titulky.com pro pohodlnější práci a lepší zážitek.
Především pro překladatele, ale určitě potěší i normální návštěvníky 🙂

Souhrn Vylepšení

Sekce vlastní požadavky
– Indikace probíhajících překladů s časy začátku a dokončení

Zápis nového překladu
– U odhadu počtu dní pro dokončení titulek zobrazené odpovídající datum
– Funkce šablony pro automatické předvyplnění poznámek u nových titulek a nového zápisu do rozpracovaných

Detail rozpracovaného detailU:
– Jasně viditelné tlačítko pro editaci stavu rozpracovaného překladu

Výsledky Vyhledávání
– Při vyhledávání titulků jsou zvýrazněny přesné shody názvů
– Přímé zobrazení verzí filmu u výsledků hledání

Detaily Titulků
– Zobrazené hodnocení filmu na IMDB
– Odkaz na vyhledání filmu skrze CSFD.cz

Sekce Požadavky
– Odkaz na vyhledání filmu skrze CSFD.cz
– Odkaz na vyhledávač cizojazyčných titulků na subscene.com
– Po najetí myši na link, zobrazí náhled posteru
– Přímý odkaz na IMBDB

Profil
– Rychlý odkaz na vytvoření nového zápisu přímo v profilu
– Možnost vyhledávat přímou shodu (žádný fulltext) u vyhledávacího boxu nebo jako Další verze u detailu titulku (pouze pro premium uživatele)
– U profilu uživatele v bočním menu (vedle počtu bodu) se zobrazuje počet nepřečtených komentářů pod vašimi titulky (uvidí pouze aktivní překladatelé) – aktualizuje se každých 15 minut
– Ve vašem profilu jsou graficky zvýrazněny nové komentáře pod vašimi titulky (uvidí pouze aktivní překladatelé)
– Vedle počtu nepřečtených komentářů pod vašimi titulky přibylo počítadlo nepřečtených reakcí pod vašimi komentáři
– Upozornění na nové komentáře pod rozpracovanými titulky + proklik přímo na rozpracované titulky kdekoliv z webu (aktivuje se až při editaci zápisu v rozpracovaných)

Další
– Po načtení hlavní stránky je ihned aktivní vyhledávací pole
– Možnost Tlačítka Domů v menu pro návrat na hlavní stránku
– Možnost tlačítka Premium v menu pro odkaz na Premium server
– Volitelná možnost tématických úprav webu na Vánoce, Velikonoce apod. (defaultně zapnuto)
– Předvyplnění formuláře u nového titulku na základě názvu filmu
– Umazávání nadbytečných znaků při vkládání velikosti filmu
– Jestliže je v textu odkaz, vytvoří z něho klasický klikací odkaz (defaultně zapnuto, lze vypnout v nastavení)

Toto je neoficiální rozšíření, vytvořeno pro zábavu a nemá nic společného se samotným webem titulky.com ❤️

Titulky++ 中文

在作者 @ richja的善意许可下,addon crossbrowser进行了修改,以支持Chrome和Firefox。

大量较小和较大的Web编辑Titulky.com为了更舒适的工作和更好的体验。
尤其是翻译,但也会请正常访客 🙂

升级摘要

自定义要求部分
-指示正在进行的翻译与开始和完成时间

写新翻译
-用于估计完成显示相应日期的标题的天数
-模板功能自动预填充新标题和新条目的注释到开发的模板功能

详细说明的细节:
-清晰可见的按钮来编辑已开发翻译的状态

搜索结果
-搜索标题时突出显示名称的确切相似性
-直接查看搜索结果的电影版本

字幕详情
-在IMDB上观看电影
-链接到通过搜索电影CSFD.cz

部分要求
-链接到通过搜索电影CSFD.cz
-上搜索外语字幕的链接Subscence.com
-雇佣鼠标链接后,显示海报预览
-直接链接到IMDB

简介
-快速链接创建新写直接在配置文件
-能够在搜索框上搜索直接匹配 (无全文) 或作为标题详细信息上的另一个版本 (仅限高级用户)
-侧菜单中的用户配置文件 (点数旁边) 显示您的字幕下的未读评论数量 (只有活动的翻译员会看到)-每15分钟更新一次
-您的头条下的新评论在您的个人资料中以图形突出显示 (只有活跃的翻译人才会看到)
-除了您的字幕下的未读评论数量之外,您的评论中还添加了一个未读响应计数器
-精心制作的字幕下的新评论通知直接点击详细说明字幕在Web上的任何地方 (它仅在详细编辑编写时激活)

下一个
-加载主页后,搜索框立即处于活动状态
-菜单中主页按钮的选项返回主页
-菜单中的高级按钮选项,以链接到高级服务器
-圣诞节,复活节等的可选站点主题编辑选项 (默认启用)
-根据电影片名预填写新片名的表格
-在插入胶片尺寸时,Umasing多余的字符
-如果文本中有链接,则从其中创建一个经典的点击链接 (默认启用,可以在设置中关闭)

这是一个非官方的扩展,是为了好玩而创建的,与网站本身无关Titulky.com❤■

展开正文 ▼

应用下载

本地下载

更多类似

【图】Чистим куки
Чистим куки
1

Расширение очищает кеш/куки и (обновляет) активную вкладку. В параметрах можно отключить автообновление вкладки.

【图】chord-columnizer
chord-columnizer

Chordwiki/chordsketch/gakkime/ufret上的代码歌词, 是用于以适合横长的显示器的段组布局显示的附加模块。 仅用于抑制播放过程中的滚动。 不支持印刷等的布局。

【图】Keep Page Active
Keep Page Active

此加载项将监视指定的URL,并在指定的间隔内不活动时重新打开它。将删除任何具有相同URL的旧选项卡。

【图】Tabber
Tabber

这是一个简单的扩展,允许您将窗口中的所有选项卡保存到文件中,并在以后的日期加载它们。 用法: -保存选项卡: 单击导出到文件按钮并保存生成的blob -加载选项卡: 将JSON粘贴到框中,然后单击从文件加载按钮

【图】GRAB AR
GRAB AR

GRAB AR二维码生成器 GRAB AR二维码生成器Firefor附加组件与GRAB AR移动应用程序一起工作。 一旦安装,只需在网页上滚动任何Image,就会生成二维码。将您的手机QR阅读器指向二维码,它将打开GRAB AR移动应用

【图】Emoji Everywhere
Emoji Everywhere
13

这个addon用所有网页上的Twemoji图像替换unicode表情符号。 如果您的操作系统本身不支持表情符号,则非常有用。 图像从MaxCDN加载。